Dorota Mróz

Dorota Mróz - Akupunkturzysta
Dorota Mróz – Akupunkturzysta

– Terapia
– Diagnoza
Akupunktura
– Medycyna Chińska
– Medycyna Naturalna

Moja podróż zaczęła się w moim rodzinnym domu, to nie był zwyczajny dom, był to wiejski Ośrodek Zdrowia. Z tego domu wyniosłam przekonanie, że troska o zdrowie innych jest sprawą pierwszej wagi. Wychowanie na wsi, kontakt z Naturą i zwierzętami sprawił, że wybrałam medycynę weterynaryjną, zostałam lekarzem weterynarii. Cud narodzin mojej trójki dzieci, chęć uczestnictwa w ich rozwoju, wychowaniu i dorastaniu sprawił, że dopiero po ich całkowitym usamodzielnieniu, oraz w obliczu własnych problemów zdrowotnych rozpoczęłam dalsze poszukiwania: reiki, feng shui, akupunktura, aurikuloterapia, receptury ziołowe, dietetyka profilaktyczna i lecznicza wg TCM, Ho’oponopono, ThetaHealing, Soul Body Fusion. Dlaczego wybrałam akupunkturę tradycyjną?
Trafiłam do Szkoły Akupunktury Tradycyjnej w Bydgoszczy, jedynej w Polsce szkoły nauczającej klasycznego systemu akupunktury wg Pięciu Elementów. Kształcenie w tej szkole trwa trzy lata, przy czym rok trzeci jest rokiem klinicznym.
W tym systemie terapeutycznym odpowiada mi rzeczywisty kontakt terapeuty z chorym, indywidualne potrzeby i predyspozycje chorego są bowiem określane na podstawie szczegółowego wywiadu, obserwacji i badania pulsu.
Jest to terapia holistyczna, celem terapii jest przywrócenie równowagi energetycznej organizmu na poziomie ciała, umysłu i ducha, ponieważ harmonia pomiędzy fizyczną, umysłową,emocjonalną i duchową stroną człowieka jest dla zdrowia najistotniejsza.
Dzięki akupunkturze mogę realizować pragnienie zrozumienia i wspólnego wyjaśnienia choroby. Trudno przecenić bowiem fakt, jak ważne jest uświadomienie pacjentowi, że wszyscy posiadamy możliwości, które prowadzą nas do zdrowia i harmonii. Pacjent może tym sposobem leczenia odnaleźć drogę do samego siebie, stając się współtwórcą swojego zdrowia i życia.
Terapia akupunkturą przyczynia się do rozwoju świadomości chorego, pacjent powinien zachować odpowiednią dyscyplinę, ponieważ w przypadku tego systemu istotne jest terapeutyczne połączenie nawyków jedzenia, picia, spania, ubierania się, zdrowego mieszkania, prawidłowego sposobu oddychania i wyważania emocji.
Akupunktura jest w stanie uporać się z wieloma dolegliwościami, nawet takimi, które według medycyny konwencjonalnej są nie do zlikwidowania, jednak podobnie jak inne systemy medyczne i paramedyczne nie stanowi panaceum na wszystkie dolegliwości.