HLT ® Holistic Light Treatment Esencje Nowej Generacji – Esencje Natury – Pieśni Stwórcy

 HLT® Holistic Light Treatment

Terapia Światłem „‚Esencje Matki Ziemi”                                                
Esencje Nowej Generacji – Esencje Natury – Pieśni Stwórcy

Esencje mają wszechstronne zastosowanie.
Służą ludziom, roślinom, zwierzętom, środowisku.
Poprawiają atmosferę w domu, miejscu pracy, w naszym otoczeniu.

 

HTŚ – to praca na wielu poziomach.

Czego możemy się dzięki niej, przy jej pomocy nauczyć?

Czego możemy doświadczyć?

– uczy dialogu ze swoim ciałem

– pomaga otworzyć się na miłość by swobodnie, w zgodzie ze sobą dawać ją i przyjmować

– pomaga poczuć jak możemy wchłonąć w siebie moc miłości zwracając się do swojego wnętrza zamiast szukać jej w świecie zewnętrznym

– uczy, że to co chcemy by ukształtowało się w świecie zewnętrznym, musi przede wszystkim mieć rzeczywistość w nas samych – poprzez  wejście w swój świat wewnętrzny uświadamiamy sobie, że możemy tworzyć wewnętrzne wyobrażenia swoich marzeń i pragnień, wiedzieć, że staną się  prawdziwe ponieważ Życie daje nam wszystko czego potrzebujemy, musi tylko wiedzieć CO

– doświadczamy całym sobą że Życie jest nieśmiertelne, że jesteśmy jego częścią a ono zawsze karmi nas miłością, mądrością, pięknem, siłą, dobrocią – to my sami blokujemy to swoimi oczekiwaniami

– wpływa w nas swobodnie odczucie i zrozumienie, że mamy prawo do radości i do jej wyrażania pomimo sytuacji zewnętrznych bo radość jest częścią naszej istoty

– uruchamiamy swoją własną kreatywność bez oglądania się na innych i okoliczności zewnętrzne – kreatywność jest darem wszystkich ludzi, nasz postęp pomaga innym a my czerpiemy korzyści z postępu innych

– czujemy, że kontakt z drugim człowiekiem może odbywać się na poziomie porozumienia Istnień a nie tylko poprzez doświadczenia zewnętrzne; miłość to siła w której odnajdujemy się wzajemnie

– pomaga zobaczyć sens wydarzeń z własnego życia, których w danym momencie nie widzimy czy nie rozumiemy i zmieniać je – dzięki temu możemy zacząć opowiadać sobie nowe historie, przyjazne, radosne, karmiące, odżywiające

– uświadamiamy sobie całym/całą sobą, że zmiany zachodzą w naszym wewnętrznym świecie gdy tylko skupimy na nim swoją uwagę i swoje uczucia;  poczuć zgodę na zmianę… puścić stare… i przenieść uwagę i świadomość na nowe – łagodne, lekkie, sprawne przejście zamiast długiego przechodzenia przez proces/y

– pomaga swobodnie wejść w stan koherencji serca i umysłu,  stabilnie pozostawać w nim coraz dłużej, wiedząc, że serce jest źródłem miłości, życia, światła – w momencie odczucia tego stanu w sobie błyskawicznie dochodzi do zmiany rzeczywistości w naszym wnętrzu, która rozkwitnie w świecie zewnętrznym

– czujemy ciepło swego serca, wraca radość i przypominamy sobie, że przecież każdy uzdrawiający proces terapeutyczny dzieje się poprzez nasze serce

– pomaga łagodnie w naszej wewnętrznej konfrontacji z tematami, z którymi nie umieliśmy bądź nie chcieliśmy się spotkać – rozbudza się zrozumienie, miłość, akceptacja, topnieją „problemy”

– pomaga wejść w przestrzeń zaufania i przejść w zaufaniu do Życia i Siebie samego/samej te odcinki drogi życiowej, na których dokonuje się czasem bardzo mocna transformacja

– pomaga odzyskać wewnętrzną moc, siłę, mądrość, piękno, radość ponieważ naprawdę mamy niezliczoną ilość powodów do radości i wdzięczności

– w przyjaznej atmosferze i energiach esencji Matki Natury, spokojnie doświadczamy swojego świata wewnętrznego, poprzez to uczymy się jednocześnie w sobie samych akceptacji swoich rzeczywistości wewnętrznych – ich zapachu… smaku… by swobodnie płynąc, przebywając w tych przestrzeniach tworzyć nowe kreacje, nowe idee, odbierać nowe inspiracje i odważnie tym żyć, nawet wbrew wielu

– wzrasta odwaga,radość i poczucie wolności wewnętrznej, wprowadzanych coraz śmielej w życie zewnętrzne  bo… jak nie teraz to kiedy? Jak nie TY to kto?

– rozjaśnia przestrzenie wewnętrznych świadomych i nieuświadomionych konfliktów i dzięki temu pomaga dokonać nam nowego wyboru w świadomy już sposób – każda chwila jest absolutnie Twoją własnością, mocą, odpowiedzialnością, błogosławieństwem… ponieważ JEST

– potrafi też „postawić nas do pionu” w niezwykle subtelny, przyjazny ale głęboki sposób

– uświadamiamy sobie głęboko w sercu, że Matka Natura jest naszym największym, najlepszym Przyjacielem we wszystkich naszych wewnętrznych zmaganiach, odkryciach, uświadomieniach, podróżach, transformacjach, przygodach – zawsze stoi przy nas, zawsze w niej docieramy do swojej siły/mocy wewnętrznej, którą potem kreujemy w świecie zewnętrznym – ponieważ nie dotknięta żadnym cierpieniem i bólem, poza przestrzenią i czasem, ta siła/moc istnieje w nas jako część nas

– uczy, że doświadczenia wewnętrzne takie jak te w głębokiej medytacji, modlitwie lub chwili zapomnienia o sobie, są równie ważne jak nasze codzienne czynności w świecie zewnętrznym, a spełnienie życia wymaga obu w równej randze

– uświadamiamy sobie kim jesteśmy by wtapiając się w społeczeństwo nie zatracić swej indywidualnej wyjątkowości

– dostajemy wibracyjne doładowanie by zaakceptować wydarzenia, które nazywamy negatywnymi, poprzez zrozumienie, że są one tym, co najlepszego mogło nas spotkać dla dokonania zmiany, i dzięki akceptacji przemieniamy wibracje w swoim własnym wnętrzu, w swojej własnej świadomości.

Terapia Trzeciego Tysiąclecia

Odkrywcą metody zwanej Terapią Kwiatową był angielski lekarz, chirurg, bakteriolog ihomeopata Edward Bach (1886-1936).
Jego terapia zalicza się do metod terapeutycznych opartych na idei leczenia holistycznego.

Dr Bach obserwując swoich pacjentów zauważył, że różne stany psychiczne i emocjonalne, np.: strach, żal, gniew, rezygnacja, tęsknota, osamotnienie, pretensje, etc. dają wewnętrzne napięcia, które z czasem mogą dawać dolegliwości w ciele fizycznym – a więc – negatywne stany psychiki traktował jako przyczynę dysharmonii a dolegliwości ciała jako jej wynik.

W kwiatach dr Bach wyczuł coś bardzo szczególnego – i jak to coś miało ogromną siłę uzdrawiającą. Nazwał to potencjałem rośliny.
Do swych esencji używał kwiatów – jako najbardziej rozwiniętej formy manifestacji rośliny.
Doktor Bach kierował się przekonaniem:
UZDRÓW CHORĄ OSOBOWOŚĆ, A CIAŁO PODĄŻY ZA NIĄ”

Dzisiaj wiemy, że kwiaty są ze swoim czarującym zapachem, formą i barwą nie tylko najpiękniejszą formą wyrazu roślin lecz także emitują fale i energie, które mogą być widoczne w ich aurze.

Andreas Korte, niemiecki botanik, współczesny badacz uznawany jest za kontynuatora badań

  1. Bacha i jego wielkiego następcę. Nie tylko znacznie rozszerzył gamę dostępnych esencji, które pozyskuje z roślin Europy, Afryki i Amazonii, opracował także nowy sposób ich wytwarzania za pomocą geody krystalicznej, która nie wymaga niszczenia ani zrywania roślin.

Dotychczas opracował ponad 400 esencji.

Można je opisać jako katalizator lub witaminy naszej duszy, które pomagają rozwinąć jedność i harmonię między ciałem, umysłem i duszą = CUD.

Zachwianie równowagi wewnętrznej i harmonii ze światem powoduje stratę życiowej energii i w rezultacie chorobę. Terapia esencjami energetycznymi pozwala wyrównać powstały ubytek ponieważ esencje działają nie tylko na objawy chorobowe ale przede wszystkim na przyczyny.

Choroba oznacza odejście od harmonii. Zakłócenie harmonii dokonuje się jednak w ŚWIADOMOŚCI na płaszczyźnie INFORMACJI i objawia się w ciele. Esencje energetyczne nie są lekarstwem. Są nośnikiem informacji energetycznej.

Sensem i istotą pracy z różnymi rodzajami esencji jest uwolnienie procesów samoleczenia nad emocjami i myślami. Musimy nauczyć się używać ich bardziej świadomie.Duch tworzy materię. Wszystkie procesy fizyczne wibrują na pewnej częstotliwości energetycznej.

Między innymi chorobę można uznać za przejaw (złą) informację, która jest postrzegana nieświadomie i wyrażana za pomocą choroby. Te dysharmoniczne sytuacje najpierw ukazują się w niewidzialnych ciałach drobnych materii, zanim staną się widoczne w ciele fizycznym, z dysharmonią i chorobą.

Esencje uzyskane z kwiatów, minerałów, zwierząt lub energii kosmicznych mogą uzupełnić brakujące informacje o uzdrawianiu i mogą rozluźnić blokady powodujące różne nieprawidłowości w przepływie energii u ludzi.

 

HLT ® HolisticLightTreatment – Holistyczna Terapia Światłem

to autorska bezinwazyjna metoda leczenia opracowana i opatentowana przez Andreasa Korte. To unikatowa w skali światowej, kompleksowa metoda leczenia łącząca w sobie
terapię światłem – kolorem – dźwiękiem z terapią esencjami energetycznymi. 

Jak przebiega sesja HLT?

W trakcie HLT osoba poddawana jest procedurze „naświetlanie” smugą światła. Światło generowane przez projektor, przechodzi przez przeźrocze z czarno-białą lub kolorową fotografią kirlianowską danej esencji, a następnie przez samą esencję.

Sesje HLT mogą odbywać się:

  • indywidualnie
  • w parach
  • w relacji matka/ojciec – dziecko
  • zbiorowo, grupa liczy 3 – 5 osób. Procedurze HLT poddawany jest każdy uczestnik z osobna, jednak w całym procesie terapeutycznym uczestniczą wszystkie osoby.
    Ich obecność, poprzez zjawisko rezonansu i synergii wzmacnia efekt terapeutyczny.

Fotografia kirlianowska to sposób fotograficznej rejestracji koronowych wyładowań elektrycznych opracowany przez rosyjskich techników, małżeństwo Siemiona i Walentynę Kirlianów (stąd nazwa: fotografia kirlianowska).

Technika ta umożliwia obserwację bioelektrycznej aury, jej stanu i zachodzących zmian.
Często wykorzystywana jest w diagnostyce medycznej. Każdy odbiegający od normy (choroba) stan energetyczny można naprawić, przywrócić mu jego pierwotne i właściwe parametry (zdrowie).

Oddziaływanie zarejestrowanych wyładowań wykorzystane zostało przez Andreasa Korte do opracowania nowej terapii nazwanej Holistyczna Terapia Światłem – HLT ®

W terapii wykorzystywane są przede wszystkim fotografie kirlianowskie poszczególnych esencji.

Całości kuracji dopełnia oddziaływanie dźwiękiem. W terapii wykorzystuje się częstotliwości specjalnie generowanych tonów.

HLT ® HolisticLightTreatment

„Nasze ciało nie odbiera tylko światła, ono produkuje je również. Naukowcy odkryli, że komórki naszego ciała komunikują się poprzez słabe (niskie) bodźce świetlne. W momencie podziału komórki, jądro (komórka) wytwarza promień UV wibrujący w pewnej częstotliwości. Komórki zdrowe produkują promieniowanie dość – wystarczająco silne, komórki chore emitują coraz mniej fotonów. W konsekwencji komórki nie mogą komunikować się  prawidłowo. Leczenie holistyczne poprzez metodę HLT (Holistyczne Leczenie Światłem) może pomóc przywrócić komunikację pomiędzy komórkami na tyle gdzie ona aktywuje naturalnie fotony.

W momencie podziału komórkowego, komórki nie produkują tylko światła lecz również je absorbują. HLT przynosi komórkom osłabionym konieczne – potrzebne światło, aktywując zdolności samoleczenia komórki. Problemy fizyczne mogą się zmniejszyć. W zależności od chorób czy dolegliwości fizycznych różne częstotliwości światła, kolory, eliksiry i dźwięki są używane. To oznacza, że światło wibruje w ten sam sposób jak nasze komórki. Terapia Holistyczna poprzez Światło podtrzymuje procesy naturalne ciała i nie tworzy efektów ubocznych.

Może być używana w licznych przypadkach. Działa ona na przykład w przypadku problemów psychosomatycznych, wzmacnia poczucie własnej wartości, działa przeciw lękom i stresom, wypaleniom lub depresjom, aktywuje procesy komórkowe po operacjach, etapy leczenia są zauważalnie przyśpieszone. Działanie terapii jest odtoksyczniające i okazuje się precyzyjne

w przypadkach uzależnień głównie od nikotyny.  Polepsza stan skóry. Od 1 do około 10-ciu różnych częstotliwości na sesję, lekarz lub naturoterapeuta może zapewnić, że komórki otrzymają częstotliwości świetlne odpowiednie.

Używajcie emitera światła witalnego i pozwólcie wibrować waszym komórkom z Terapią HTL.”

Korzyści i efekty ze stosowania Holistycznej Terapii Światłem HLT ®

– zwiększenie odporności i ogólnego lepszego samopoczucia

– metoda daje fantastyczne efekty u kobiet w ciąży, jest szczególnie polecana w opiece prenatalnej,

– powszechnie stosowana w leczeniu ran po zabiegach i operacjach,

– z powodzeniem stosowana u ofiar wypadków i katastrof,

– daje efekty zarówno w leczeniu indywidualnym jak i grupowym,
Na masową skalę terapia ta była stosowana w 2011 roku w Japonii, po katastrofie elektrowni jądrowej w Fukushimie.

– wnosi jasność umysłu dla podejmowania decyzji, poprawia koncentrację,

– zmniejsza uczucie lęku, stresu, przytłoczenia, zmęczenia,

– wibracje esencji wypełniają „luki” w częstotliwościach człowieka dzięki czemu nas równoważą i harmonizują, ciało mobilizuje zdolności do samouzdrawiania,

– wzmocnione zostaje poczucie własnej wartości,

–  przeciw wypaleniom lub depresjom,

– na problemy psychosomatyczne,

– polepsza stan skóry,

– pomaga nam uświadomić sobie schematy naszej przeszłości, których już nie potrzebujemy, i sprawiając, że stają się one świadome, możemy uwolnić je a to wyzwolenie pomaga nam w uzdrowieniu siebie,

– pomaga w restrukturyzacji kodu genetycznego i podstawy matrycy komórkowej, pomagając w niektórych przypadkach w przyśpieszeniu samoleczenia – esencje zawierają informacje potrzebne do uporządkowania informacji komórkowych, modyfikując wspomnienia bólu i cierpienia,

– światło, kolor, dźwięki i esencje pomagają zrównoważyć nasze ciało z drobnej materii i zwiększyć dzięki temu naszą częstotliwość wibracji. Za pomocą impulsów nasza podświadomość otrzymuje bodziec, w którym często pojawiają się nieświadome wzorce zachowań – to pozwala nam dostrzec te wzorce, pozbyć się ich i uzdrowić nas samych,

– może być stosowana jako samodzielna metoda lub w połączeniu z innymi technikami.

Filozofia pracy z esencjami Andreasa Korte:

„Z naszą pracą chcielibyśmy pomóc ludziom wrócić do wewnętrznej harmonii z Matką Ziemią i ze sobą.

Chcemy przypomnieć Ci, że wszystkie żywe Istoty: kamienie, kwiaty, zwierzęta maja w sobie tę wiadomość – informacje Miłości i Jedności.

I jest to bardzo ważne dla nas – ludzi nie tylko po to, by rozmawiać o tym, ale i coś zrobić dla Natury, Siebie i Ludzi.”

PROWADZENIE: Renata Kraśkiewicz – terapeutka holistyczna. 

Renata o sobie: Od wielu lat na ścieżce rozwoju osobistego, żyjąc w zwykłości i jednocześnie niezwykłości każdej chwili, zgłębiam różne formy pracy z energiami, łącząc wiedzę i doświadczenie, które wykorzystuję pomagając sobie, rodzinie i wszystkim, którzy poszukują inspirujących wskazówek dla szczęśliwego, zdrowego, harmonijnego życia. Jestem eksploratorką głębszego sensu istnienia, prawdy o sobie, o swoim ciele, emocjach, o kreacji dnia codziennego, o mocy relacji międzyludzkich. Bardzo cenię autentyczny i żywy kontakt z drugim człowiekiem. Wiele wglądów, wizji oraz ważnych informacji otrzymałam podczas trudnych prób życiowych, za które jestem ogromnie wdzięczna, a które stając na mojej drodze uczyły mnie siły wewnętrznej, wiary w siebie i mówienia Życiu „TAK”.

Dzięki temu, lepiej rozumiem ludzi i ich problemy, różnorodne etapy podróżowania przez codzienność. Bo gdy zmieniamy się wewnątrz i pozwalamy sobie przyjąć i doświadczyć zranione emocje, zaakceptujemy to co jest Tu i Teraz, nasze Życie nabiera kolorów, staje się lekkie i zdrowe. Bardzo ważne jest by człowiek ZNOWU rozpoznał w sobie, że jest częścią Natury i jej mądrości, by budował wewnętrzne podejście do Siebie – wtedy wszystko zaczyna układać  się harmonijnie i pomyślnie. Swoją pracą pragnę inspirować do tego innych… by łagodnie i w wewnętrznej zgodzie docierali do Światła w Sobie J

Jestem Absolwentką Studium Edukacji Ekologicznej we Wrocławiu (kierunek Terapie Naturalne). Od 1997 roku uczestniczyłam w wielu kursach i warsztatach rozwojowych, które ugruntowały moją wiedzę, a w połączeniu z osobistymi doświadczeniami, stworzyły unikalną, wartościową matrycę dla całościowego spojrzenia na zdrowie fizyczne, duchowe i emocjonalne.

Ukończone kursy i warsztaty: I i II stopień Reiki * Warsztaty Huny z MartynemCarruthersem * Certyfikat Blutenakademiee.V. – PHI Essenzes Andreas Korte * Metoda Silvy * Duchowe Uzdrawianie i Jasnowidzenie oraz Intuicja i Postrzeganie Pozazmysłowe prowadzone przez Antoniego Przechrztę, Nauczyciela NFSH Wielka Brytania *  „Gong w medytacji i koncercie” oraz  Certyfikat czterostopniowego szkolenia Masażu Dźwiękiem wg Metody Petera Hess’a * Seminarium widzenia Aury z Reginą Sidorkiewicz * Kurs stawiania Kart Anielskich i kurs Run * Tai Chi w Akademii Wudang Tomasza Grycana * Warsztaty Vedic Art. * I, II i III st. Matrycy Energetycznej/Terapie kwantowe u Wiesławy Bakaj* Licencja HLT ® HolisticLightTreatment – DelphLuminarium + T1.

Koszt sesji indywidualnej: 220 zł.

Koszt udziału w sesji grupowej  – cena promocyjna dla osób korzystających z terapii po raz pierwszy: 170 zł (max. 5 osób). Cena regularna: 200 zł

 

 

 

%d bloggers like this: