Kabała Chrześcijańska

KURS WEKENDOWY

Ilość godzin – 18 jednostek lekcyjnych

.

LEKCJE INDYWIDUALNE

.

optymalna ilość godzin – 9 ( trzy spotkania )

W programie:

1/ Historia kabały żydowskiej
a/ szkoły Bereszith i Merkabah
b/ kabała Sefer Jecirah
c/ okres kształtowania się Sefer Zohar
d/ kabała luriańska

2/ Historia kabały chrześcijańskiej
a/ wiek XIV – kabała hermetyczna
b/ wiek XV – mistyka devotio moderna i twórczość Hieronima Boscha
b/ wiek XVI – różokrzyżowcy
c/ chrześcijańscy kabaliści XVII – XVIII wieku
d/ wiek XIX – zmierzch kabały chrześcijańskiej
d/ kabała chrześcijańska dzisiaj

3/ Wizja świata
a/ kosmos jako emanacja Bożej Istoty
b/ boskie Światło i Słowo ( Logos – Chrystus )
c/ mistyka Imienia JEZUS
d/ Genesis – Przymierze pierwotne
e/ Przymierze synajskie i nadanie Tory
f/ Nowy Testament – Przymierze chrystusowe

4/ Duchowy wymiar Grzechu i Odkupienia
a/ Adam Pierwszy jako obraz i podobieństwo Boga
b/ bunt aniołów
c/ Adam i Ewa – pierwsze rozdzielenie
d/ Drzewo Poznania i Drzewo Życia
e/ Grzech Ewy, grzech Adama
f/ Maria jako druga Ewa
g/ Narodziny Syna ( Drugiego Adama )
h/ Krzyż jako Drzewo Życia
i/ Ciało i krew – duchowy wymiar eucharystii
j/ Maria i Boska Obecność
k/ praktykowanie Obecności
l/ Śmierć, Życie i Zmartwychwstanie

Uczestnicy kursu otrzymują bezpłatnie materiały niezbędne do udziału w zajęciach

%d bloggers like this: