Kryształowa dusza

Kryształowe Budzenie Duszy Wrocławia

Podnoszenie wibracji struktury energetycznej miasta i jego mieszkańców wraz ze zwiększaniem wibracji i wsparcia Natury miasta

Prowadzenie: Katarzyna Bartumiła Barczyńska

Kryształy poprzez swoją Duchową Istotę mają zdolność podwyższania wibracji i witalności miejsca i osób, z którymi przebywają. Jest to nieustanny, pulsujący sygnał delikatnej energii, który porusza w nas i przyrodzie siły i wiarę, o której zapomnieliśmy. Podobnie jak żywioły poruszają i napędzają olbrzymie mechanizmy tworząc energię – tak siła kryształu porusza w nas na nowo i napędza olbrzymie pokłady naturalnych mocy… mocy serca…

Zapraszam chętne osoby do zadbania o miasto, w którym mieszkają, bliskie sobie miejsca, swoją najbliższą okolicę a także swoje serce. Zadbanie poprzez delikatne powiększaniem struktury energetycznej z zastosowaniem układu kryształów odpowiednio przygotowanych i dobranych do poszczególnych miejsc, najczęściej w Naturze. Umiejętności tworzenia takich struktur są przypominane w czasie warsztatów. Energetyka miasta wpływa bezpośrednio na mieszkańców i sprawy, które się tam dzieją. Energia kilku miast wpływa na duży obszar Natury i może go osłabiać albo wzmacniać. Jeśli zadbamy o Naturę w mieście stopniowo przywrócimy pełne działanie Energii Pierwotnej na terenach „cywilizowanych”. W tej chwili takie prace energetyczne wykonuje wiele osób w kilkunastu punktach naszego kraju i Europie i na szczęście krąg ten nieustannie się poszerza.

Prowadzenie: Katarzyna Bartumiła Barczyńska

Program:

  • 1.Królestwo Minerałów – kosmiczna wędrówka Dusz poprzez światy, w tym świat minerałów, zasady Świętej Geometrii budujące kryształy, Krzem – pierwiastek budujący kryształy, ludzkie ciało i komputery.
  • 2. Właściwości i sposób oddziaływania kryształów i minerałów na człowieka – rozpoznawanie wibracji minerałów,
  • 3. Uruchomienie „pierwotnego oddechu”- oddech kryształowy „sprzed czasu”
  • 4. Inicjowanie kryształów do własnej pracy – opieka Aniołów, Mistrzowie Wniebowstąpieni jako osoby oświecone na Ziemi, czystość intencji i dobór intuicyjny kryształów.
  • 5. Aktywacja pola krystalicznego każdego z uczestników – wielowymiarowość Istoty ludzkiej i jej dążenie do osiągnięcia Świetlistego Ciała jako naturalny etap w rozwoju, uwalnianie energii Duszy uwikłanej w koło karmy, oczyszczanie z toksycznych energii chorób i powiązań.
  • 6. Kryształy w służbie Ziemi, Miejsca Mocy, Sieci krystaliczne i tunele kryształowe z węzłami mocy – naturalny stan energetyczny sprzed naszej cywilizacji i program odtwarzania Sieci Krystalicznej Ziemi w jej Pradawnych Świętych Strukturach
  • 7. Pradawne i nowe Miejsca Mocy. Tworzenie przyjaznych dla życia struktur w swoim najbliższym otoczeniu. Zakładanie instalacji w domach, mieszkaniach, biurach, budynkach użyteczności publicznej, tworzenie kamiennych i kryształowych kręgów, Praktyczna praca z zakładaniem instalacji krystalicznych w terenie.
  • 8. Rozplanowanie podnoszenia wibracji wybranego miasta czy obszaru w Polsce i inicjowanie kryształów do tej struktury – propozycje uczestników
  • 9. Praca na rzecz Ziemi i człowieka – energia własna i mądrość w pomaganiu innym.
  • 10. Znaczenie wibracji subtelnych w budowaniu Ciała Kryształowego Serca.

Aktywacja pola krystalicznego – proces, w którym kryształy prowadzone w rękach „wędrują” sobie tylko znanymi ścieżkami wokół ciała człowieka lub fantomu kryształowego, odtwarzając dawne Święte Struktury Wiedzy; kryształy odnajdują po drodze miejsca „nieaktywne” – oczekujące na pobudzenie, zawierające stare kody, pieczęcie i dekrety, wieczne przysięgi, lęki i traumy, trudne zdarzenia w polu karmicznymi i genealogicznym – miejsca te są oczyszczane i regenerowane, a następnie odtwarzają się struktury krystaliczne wspierające procesy rozwoju duchowego; w tym procesie aktywują się z poziomu „planu duszy” – wszystkie gotowe do tego obszary z czasoprzestrzeni przeszłości i przyszłości. Gromadzi się maksimum mocy i wiedzy Wyższego Ja, jaką może emanować dana Istota czy struktura miejsca – w danej chwili i w danym miejscu na Ziemi – w punkcie „tu i teraz”.

Intensywnie budzi się w ludziach chęć do przebywania z Naturą, szczególnie energią Drzew i wody. Elementy te niezwykle mocno wpływają na cząstki żywiołów w naszych ciałach i pobudzają działanie nieprzebranych zasobów subtelnych energii. Potrzeba nam coraz więcej subtelności i delikatności, coraz wyższych wibracji i doznań, otwierania przestrzeni serca i miłości. Czas działania w stanie błogostanu na co dzień już nadszedł…

Informacje: www.swiatkrysztalow.pl
Kontakt, pytania: samarkanda@swiatkrysztalow.pl
Cena warsztatu: 160 zł, pary 220 zł, ulgi i raty, zaliczka 100 zł

W czasie warsztatu będzie można kupić wyjątkowe kryształy osobiste, do pracy własnej, przestrzeni domu i do pracy z Naturą