Niebieskozielona Magia

NIEBIESKOZIELONA MAGIA

 

 • Psków
  – Miasto Psków
  – Klasztor Pieczerski
  – Katakumby
  – Miasto Isborsk
 • Zwiedzanie Petersburga
 • Peterhoff
  – fontanny
  – zajęcia w plenerze
 • Klasztor Walaam
  – Białe Noce
 • Zwiedzanie wyspy Walaam
  – wycieczka motorówką
 • Sankt Petersburg
  – zwiedzanie, wycieczka statkami, podziwianie mostów na Newie
 • Wykłady połączone z konsultacjami indywidualnymi

Granatowo – Zielona Magia jest praktyką bardzo prostą, przystępną, wykorzystującą magiczne możliwości, które tkwią w duchowości każdego człowieka. Nazwa pochodzi od granatowo-zielonych wodorostów – roślin najprostszych na Ziemi pod względem budowy. Doktor Piotr Pałagin, przywołując w nazwie swojego kursu owe rośliny, pragnie zwrócić uwagę na jego prostotę i naturalność. Sednem Granatowo-Zielonej Magii jest pojęcie wewnętrznej wolności, która stanowi źródło harmonii rozumianej jako spójność wydarzeń zewnętrznych z samopoczuciem i przeżyciami wewnętrznego „Ja”. Oprócz osobistych wytężonych wysiłków, które same z siebie prowadzą do transformacji, dla uzyskania wewnętrznej wolności konieczna jest także umiejętność słuchania Głosu Przeznaczenia. Według doktora Pałagina Głos Przeznaczenia często przychodzi do człowieka wraz z aniołem – istotą umożliwiającą mistyczne przeżycie, stanowiącą pomost łączący człowieka ze światem nadprzyrodzonym. Można go również usłyszeć będąc w stanie pełnego wewnętrznego relaksu. Spokój i cisza umysłu pozwalają odczuć miliony wibracji i wejść z nimi w rezonans, zwłaszcza w przestrzeni, która została już przygotowana (nasycona) przez tysiące ludzi ukierunkowanych transcendentalnie.

W taką przestrzeń można wejść w świętych miejscach, gdzie objawienie Boskiego przekazu jest szczególne. W starożytności miasta i klasztory budowano tylko w obrębie takich przestrzeni, niezależnie od tego, jakiego wyznania byli budowniczowie. Pierwszymi miejscami świętymi w Rosji były pogańskie kopiszcza albo skity, w miejscu, których pojawiły się później prawosławne świątynie, klasztory, miasta. Nowa religia nie zmieniła sakralnych właściwości tych przestrzeni, przejawy kosmicznej energii i mocy Boskiej pozostały te same.
Program kursu ułożony jest w ten sposób, aby uczestnicy mogli sami się o tym przekonać i dotknąć „źródeł” poprzez zwiedzanie i kontemplację niezwykłych miast i miejsc. Oto one:

 • Psków – to słowiańskie miasto-państwo, które weszło w skład Rosji dopiero za panowania Iwana Groźnego. Jest to miasto, do którego nie doszli Tatarzy i które do momentu włączenia ich do Rosji zachowywało autonomię. Psków reprezentował sobą przykład średniowiecznej demokracji – księcia (króla) zapraszano jedynie w wypadku wojny, natomiast w czasie pokoju miastami tymi kierował Wiec – zebranie najgodniejszych mieszkańców (IX-XVI wiek).

 • Klasztor pskowsko-pieczerski – ukryty w ustronnym miejscu, jak mówią w Rosji – w „wymodlonym miejscu”. Klasztor jest celem pielgrzymek, wielu przychodzi tam z nadzieją na oczyszczenie i otrzymanie Bożej Łaski.

 • Sankt – Petersburg – zwany północną stolicą Rosji, „północną Palmirą” lub „Wenecją Północy” – miasto założone przez Piotra Wielkiego, uważane za rosyjskie „okno do Europy”. Petersburg do tej pory jest najbardziej inteligenckim miastem Rosji (podobnie jak w Kraków w Polsce). Będziemy w Petersburgu w okresie tak zwanych „białych nocy”. Zobaczymy mosty przerzucone przez Newę, odwiedzimy pełne przepychu pałace carskie oraz inne ciekawe miejsca, jak na przykład pałac księcia Jusupowa, w którym został zabity Rasputin.

 • Walaam – to wyspa, na której z dawien dawna mieszkali mnisi pragnący żyć w czystości i harmonii z przyrodą. Hodowali tam nawet arbuzy, co, biorąc pod uwagę tamtejszy klimat, wydawałoby się absolutnie niemożliwe. Na wyspie tej można zobaczyć również inne cuda, a także doznać prawdziwie mistycznych przeżyć.

Piotr PAŁAGIN

%d bloggers like this: