POLITYKA PRYWATNOŚCI

Respektując przepisy prawa i mając na względzie szczególną dbałość o Państwa prawo do prywatności, z dniem 25 maja wprowadzamy zmiany w Regulaminie oraz Polityce prywatności naszych usług.

Zmiany te są spowodowane wyłącznie zbliżającym się wejściem w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), znanego bardziej jako RODO.

Zachowanie poufności danych jest dla nas jest niezwykle ważne i pragniemy, aby każdy z Państwa wiedział, w jaki sposób je przetwarzamy. Dlatego sporządziliśmy Politykę prywatności, która opisuje sposób ochrony i przetwarzania danych osobowych.

KTO KONTROLUJE TWOJE PAŃSTWA OSOBOWE?

Przekazywane przez Państwa dane osobowe są kontrolowane i administrowane przez:Centrum ARLI ul. Czytankowa 13, 51-173 Wrocław NIP: 898-175-33-11

GDZIE PRZECHOWUJEMY PAŃSTWA DANE?

Zebrane dane osobowe przechowujemy na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego („EOG”). Każda operacja przesyłania danych osobowych jest wykonywana zgodnie z obowiązującym prawem.

KTO MA DOSTĘP DO PAŃSTWA DANYCH?

Dostęp do danych ma jedynie Centrum ARLI, nie przekazujemy Państwa danych innym podmiotom i osobom trzecim.

W JAKIM CELU PRZETWARZAMY PAŃSTWA DANE?

Państwa dane używane są wyłącznie do przesyłania Newslettera informującego o świadczonych przez nas usługach, korzystamy jedynie z Państwa adresu e-mail, aby dostarczyć Państwu nasze oferty i promocje zamieszczone na stronie www.arli.com.pl

W JAKI SPOSÓB CHRONIMY PAŃSTWA DANE?

Dokładamy szczególnej staranności w celu ochrony Państwa praw i wolności i zapewniamy,
że Państwa dane są: przetwarzane zgodnie z prawem, rzetelnie i w sposób przejrzysty,
– zbierane w konkretnych, wyraźnych i prawnie uzasadnionych celach i
nieprzetwarzane dalej w sposób niezgodny z tymi celami,
– adekwatne, stosowne oraz ograniczone do tego, co niezbędne do celów, w których są
przetwarzane;
– prawidłowe i w razie potrzeby uaktualniane;
– przechowywane w formie umożliwiającej identyfikację osoby, której dane dotyczą,
przez okres nie dłuższy niż jest to niezbędne do realizacji celów, w których są
przetwarzane;
– przetwarzane w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo danych
osobowych, w tym ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem
przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem, za pomocą
odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych.

JAKIE SĄ PAŃSTWA PRAWA?

Prawo dostępu do danych:

W każdej chwili mają Państwo prawo zażądać informacji o tym, które dane osobowe przechowujemy. Aby to zrobić, proszę skontaktować się z nami na adres email: arlicentrum@life.pl, w odpowiedzi wyślemy informację zwrotną pocztą elektroniczną.

Prawo do przenoszenia:

Maja Państwo prawo otrzymać kopię swoich danych w  powszechnie używanym i możliwym do odczytania formacie. Dotyczy to wyłącznie danych osobowych, które zostały nam przekazane (imię, nazwisko, adres e-mail i numer telefonu)

Prawo do poprawiania danych:

Mają Państwo prawo zażądać poprawienia swoich danych osobowych oraz do uzupełnienia niekompletnych danych.

Prawo do usunięcia danych:

Mają Państwo prawo w każdej chwili usunąć jakiekolwiek dane przetwarzane przez Centrum ARLI.

Twoje prawo do niewyrażenia zgody na przetwarzanie danych.

Prawo do niewyrażenia zgody na marketing bezpośredni:

Mają Państwo prawo nie zgodzić się na otrzymywanie Newslettera z Centrum ARLI.

Mogą Państwo zrezygnować z otrzymywania Newslettera Centrum ARLI wysyłając do nas mail na adres: arlicentrum@life..pl.

JAK MOGĄ PAŃSTWO KORZYSTAĆ ZE SWOICH PRAW?

Aby się z nami skontaktować, proszę pisać na adres arlicentrum@life.pl.

Uaktualnienia naszych Zasad Prywatności:

W przyszłości może zajść konieczność aktualizacji Zasad Prywatności. Ich najnowsza wersja będzie zawsze dostępna na naszej stronie. Będziemy informować o każdej zmianie treści Zasad Prywatności, na przykład o zmianach dotyczących celu, w jakim korzystamy z Państwa danych osobowych lub Państwa praw.