Numerologia w biznesie

Analiza przeznaczenia i nazwy firmy

Numerologia jest pomocna nie tylko przy analizie naszego charakteru. Wielką rolę może ona również odegrać w biznesie – np. przy wyborze nazwy firmy czy w ustalaniu daty rozpoczęcia działalności na własny rachunek. Dobrze dobrana nazwa firmy oraz zarejestrowanie jej w odpowiednim momencie mogą zagwarantować sukces przedsiębiorstwa na wiele lat.

Nazwa jest wizytówką firmy i bardzo często w znaczącym stopniu wpływa na jej popularność, a tym samym – na jej obroty. Wielkie koncerny, korzystają z pomocy numerologów, gdyż doskonale zdają sobie sprawę z tego, że tworząc nazwę przedsiębiorstwa lub produktu, tworzą ich przyszłość. Wiadomo, że „reklama jest dźwignią handlu”, ale to, czy skorzystamy z usług tej czy innej firmy, jest często powodowane naszymi podświadomymi odruchami. Fachowcy, którzy o tym wiedzą, tak dobierają nazwę, aby zwrócić uwagę klienta, zdobyć zaufanie i skłonić do określonych reakcji (kupna, korzystania z usług itp.)

Analiza numerologiczna nazwy firmy określa jej zasoby twórcze, czyli możliwości wykorzystania zasobów przedsiębiorstwa, decyduje o jej możliwościach wykonawczych, stanowi informację czy firma będzie potrafiła osiągać wytyczone cele. Odpowiedni dobór liter lub cyfr w nazwie firmy decyduje o zewnętrznej dynamice firmy, czyli jej popularności wśród konsumentów, dochodach i sukcesie. Jedne cyfry sprzyjają karierze politycznej, inne artystycznej czy handlowej. Nie tylko data założenia przedsiębiorstwa czy wprowadzenia produktu na rynek decyduje o sukcesie przedsięwzięcia, ogromną rolę odgrywa dobór pracowników i przydzielenie stanowisk zgodnie z ich predyspozycjami i cechami osobowości. Pomoc numerologii staje się tu nieoceniona. Mało, kto wie, że duże korporacje planują ważne wydarzenia, podpisywanie umów bankowych czy kontraktów biznesowych w oparciu o daty wyznaczone numerologicznie. Znając profil działalności przedsiębiorstwa i oczekiwane przez nie rezultaty, można wybrać takie daty, które działając na korzyść firmy przyczynią się do jej sukcesu.

W celu sporządzenia analizy przeznaczenia firmy, doboru nazwy czy wprowadzenia nowego produktu niezbędne są następujące dane:

  • data rozpoczęcia działalności ( dla firm już istniejących)
  • propozycje nazw dla firmy lub produktu
  • imiona i nazwiska wspólników, które podane będą (lub są) w dokumentach rejestrowych

Powyższe analizy wykonuję także korespondencyjnie. Koszt 350 – 500 zł
Dobór pracowników wyceniany jest indywidualnie w zależności od ilości kandydatów.
Arletta Sadowska

%d bloggers like this: