Ponowne narodziny

UZDROWIENIE WEWNĘTRZNEGO DZIECKA – PONOWNE NARODZINY
OCZYSZCZENIE PRZESZŁOŚCI I PRZYSZŁOŚCI

To praca ze Światłem mająca na celu zjednoczenie trzech aspektów naszej Duszy (podświadomości, świadomości i nadświadomości), zmierzająca do zestrojenia się z wyższymi wibracjami, przez oczyszczenie ciała fizycznego, pamięci komórkowej, pola aurycznego i zapisów z poprzednich wcieleń.

Przegląd Wędrówki Duszy – ujawnieni nasze decyzje sprzed narodzin (czy je realizujemy – co nam ewentualnie przeszkadza). Ten proces pozwala dowiedzieć się, jakie sprawy nie zostały zakończone w poprzednim życiu i uniemożliwiają realizację celów w obecnym.

Powrót do łona matki, aby sprawdzić, czy Dusza przyjęła przed narodzinami obce wzorce czy kody. Transformacja tych ograniczeń uwalnia nas od przeżywania życia za rodziców, rodzeństwo czy też cały ród.

Praca w Komnacie Serca – nawiązanie kontaktu z Wewnętrznym Dzieckiem w celu zjednoczenia naszego jestestwa i uzyskania pełnego przepływu – łączności z podświadomością i naszym Wyższym JA. Pokochanie Wewnętrznego Dziecka, dzięki uwolnieniu z kompleksów i poczucia winy, pozwala na odzyskanie poczucia własnej wartości, akceptacji i szacunku do siebie. Osiągnięcie tego etapu pomaga nam dbać o swoje potrzeby, realizować marzenia w przekonaniu, że zasługujemy na wszystko, co najlepsze.

Jest to autorska metoda, bazująca na zlewaniu wosku przy zastosowaniu elementów regressingu, channelingu i pracy z Duszą. Wykonywana jest w zabezpieczonym energetycznie polu kryształów w kontakcie z osobistymi Aniołami i Przewodnikami. Umożliwia ona uwolnienie bolesnej przeszłości poprzez transformację traumy i toksycznych wzorców a także oczyszczenie przyszłości z negatywnych myśli, przekonań czy nie aktualnych już planów. Zmiana uwarunkowań zakodowanych w podświadomości stwarza możliwości otwarcia się na nowe postrzeganie świata i rzeczywistości.

Arletta Sadowska
Cena sesji – 150 zł

%d bloggers like this: