Prognoza przyszłości

Numerologia, podobnie jak astrologia, choć nie tak ostro i precyzyjnie, przedstawia prognozę naszego życia. Ogólny jego zarys, klimat, nastrój. Pokazuje jak przejść przez dany czas, by wygrać go dla siebie. Wskazuje, jak płynąć z prądem, na fali wydarzeń, a nie brnąć w pocie czoła pod prąd.

Analiza numerologiczna pozwala nam zrozumieć sens zdarzeń i rolę, jaką pełnią one w naszym życiu. Podążając za Nataszą Czermińską, można porównać nasze życie do sztuki teatralnej, którą wystawiamy na scenie życia, przy czym motyw przewodni tej sztuki stanowi kod zawarty w dacie urodzenia, czyli Droga Życia. Następnie wyliczamy trzy akty naszej sztuki, czyli Cykle Życia:

  • I° Cykl Formujący Osobowość, określa warunki formujące naszą osobowość i charakter dzieciństwa, stanowi o przeżyciach i doświadczeniach określających podstawę i kierunek naszego dalszego rozwoju, wokół których gromadzą się zahamowania i lęki, krystalizują talenty i kręgosłup moralny. Z najdziemy w tym Cyklu informacje pomocne rodzicom w ujrzeniu ich dziecka takim, jakim jest a nie takim, jakim chcieliby je widzieć. Umiejętne wykorzystanie wiedzy o cyklach pozwala kształtować dziecko zgodnie z jego potencjałem i rozwiązuje wiele konfliktów między rodzicami a dziećmi.

  • II° Cykl Twórczy, to okres dojrzałości, informujący przede wszystkim o predyspozycjach zawodowych i naszym miejscu w społeczeństwie. Cykl ten określa charakter wydarzeń, w których możemy uruchomić swój potencjał i twórczą postawę wobec życia. Pokazuje aspekty życia, w których możemy wykazać się talentami i umiejętnościami. To czas naszej ekspansji i realizacji siebie.

  • III° Cykl Współpracy niesie informację, jaki rodzaj satysfakcji będziemy czerpać z plonów naszego życia. To etap współpracy z ludźmi o podobnych celach, poglądach czy zainteresowaniach, pokazujący, jaki ma być nasz indywidualny wkład we wspólne przedsięwzięcia. Na jego podstawie można określić rytm i bieg naszego życia na emeryturze.

Kolejna analiza, to Dekoracje budujące tło naszej sztuki jak krajobraz i scenografia w spektaklu. Nakładają się one na Cykle i uzupełniają zawarte w nich informacje o rodzaj przeobrażeń wewnętrznych, które mogą się dokonać w każdym z etapów życia. Cztery dekoracje jak cztery pory roku niosą ze sobą nowe klimaty, nastroje, pasje a przede wszystkim życiowe lekcje do przerobienia. Ich znajomość pomaga nam w utrzymaniu azymutu, odpowiednim dostrojeniu się do czekających nas zdarzeń a przede wszystkim w zrozumieniu ich celowości.

W celu wykonania prognozy przyszłości niezbędne są następujące dane:

  • data urodzenia
  • wszystkie imiona (także z chrztu i bierzmowania) oraz nazwiska i pseudonimy
  • wszystkie litery występujące w używanych podpisach i parafkach.

Prognozę przyszłości wykonuję także korespondencyjnie. Koszt 260 zł
Opis zawiera ok. 20 stron wydruku komputerowego.
Arletta Sadowska

%d bloggers like this: