Talizmany

To przedmioty magiczne przynoszące swoim właścicielom szczęście i przyciągające dobry los. Wykonujemy talizmany na kamieniach półszlachetnych lub otoczakach, wykorzystując dodatkowo ich indywidualną moc. Istotny jest tu zapis run w odpowiedniej kolejności z uwzględnieniem sumy wszystkich użytych run. Służą one wspomaganiu poszczególnych sfer życia:

  • DZIECI
  • MIŁOŚĆ, PARTNERSTWO
  • ZDROWIE
  • PRACA ZAWODOWA
  • FINANSE
  • NAUKA
  • POZOSTAŁE

Cena od 15 zł na otoczakach do 35 zł na kamieniach półszlachetnych z zawieszką.