Valentyna Mokhno

Valentyna Mokhno-  osoba, która działa jako kanał Boskiej energii, używa energii Reiki, oczyszczających  modlitw, channelingu. Jej życiowe powołanie – pomagać ludziom tylko w dobrych uczynkach i dobrych intencjach. Pracując skanuje  ciało fizyczne jak i ciała subtelne człowieka, odczytuje informacje z przeszłości  i przyszłości i daje bezpośrednie odpowiedzi na wszystkie pytania związane z życiem i działalnością danej osoby. Pomaga ludziom w znalezieniu właściwej drogi w  nie rozwiązanych i krytycznych sytuacjach. Prace mogą być wykonywane  indywidualnie, a także  wykładanie wiedzy w grupach, co prowadzi na wyższe poziomy duchowego rozwoju. Z chęcią naucza tych, którzy pragną czerpać wiedzę. Z miłością i mądrością Boga, jest zawsze gotowa do pomocy ludzi o dobrych intencjach, ponieważ  dar Boży powinien służyć ludziom w dobrej wierze.