Wewnętrzna Moc! Pewność siebie, partnera i jutra.

Wewnętrzna moc! Pewność siebie, partnera i jutra.

Prowadzący: Jan Ostrowski

Aktywujemy Potencjał Inteligencji Energetycznej
Proste stosowanie Technologii Udanego Życia *JSO*.
Jak mocno pragniesz spełnionego życia i samorealizacji?
Chcesz poczuć więcej? Możesz dołączyć do nas.
Jest to wstęp do warsztatów Inteligencji Energetycznej.

Program:
11-12. Prezentacja Technologii Udanego Życia *JSO*.
12:10-14:30. Aktywujemy Potencjał Inteligencji Energetycznej. Zasady energetycznego BHP.
Świadomość zasad szkodliwego i korzystnego działania pola energoinformacyjnego.
14:30 – 15:00. Przerwa na herbatę i kanapkę, telefony i FB.
15:00-17:00. Zapoznanie się z korzystnymi technikami energoinformacyjnymi:
– pewności siebie i swojego wizerunku, zdecydowanie i konsekwencja,
– techniką inteligencji emocjonalnej skuteczności działania w sytuacjach stresowych,
– odporności na manipulacje, zwiększania własnej mocy,
– miłego układania relacji w partnerstwie, z bliskimi i w pracy; techniki wspierania,
– odmłodzenia i detoksykacji ciała,
– umiejętności neutralizacji destrukcyjnych programów energoinformacyjnych typu „złorzeczenie”.
Ćwiczenia do samodzielnego świadomego stosowania technik w ramach programu podniesienia jakości własnego życia i swoich bliskich.
17:00-18:00. Podsumowanie, pytania, dyskusja.
18:00. Misiowanie grupy. ♥
20:00. Po dotarciu do domu słodzenie na Facebooku.

Po uzyskaniu tych umiejętności uczestnik warsztatów czuje korzystną moc i doświadcza konstruktywnego wpływu na swoich bliskich w radości i zadowoleniu.

Warsztaty są objęte bezwarunkową pełną gwarancją zadowolenia: jeśli po pierwszej godzinie warsztatów stwierdzisz, że nie chcesz zostać do końca, bez żadnych pytań zostanie Tobie zwrócona pełna kwota zainwestowanych pieniędzy. Teraz bezpiecznie możesz dać sobie szansę na poczucie wewnętrznej mocy.

Czas: 1 dzień, godzina 11:00 -18:00

Jednodniowe warsztaty mogą być wstępem do:

– cyklu weekendowych warsztatów Inteligencji Energetycznej
– warsztatów wakacyjnych: „Jak łatwo podnieść jakość swojego życia w 7 dni”

Inwestycja: 195 zł.

Słowo od prowadzącego:

Moje szkolenia są skierowane do osób konkretnie zdecydowanych na działanie.
Program jest wyłącznie pragmatyczny, nastawiony na osiągnięcie indywidualnego celu uczestnika poprzez stosowanie prostych skutecznych narzędzi wg autorskiego modelu *JSO* częściowo opisanego na www.jan-ostrowski.eu
Działania są oparte na odwiecznych starożytnych technikach i ultranowoczesnych technologiach energoinformacyjnych – sprawdzonych racjonalnych narzędziach konsekwentnej budowy i pogłębiania spełnienia krok po kroku tu i teraz.
Program całkowicie pomija kwestie wiary oraz zagadnienia religijne z pełnym szacunkiem dla każdej religii uczestników.
Całkowicie również omijam takie pojęcia jak: rytuały i inicjacje magiczne oraz parareligijne, mistycyzm, spirytyzm itp.