Zaawansowany Kurs Astrologii

ZAAWANSOWANY KURS ASTROLOGII

Prowadzenie: Saba Tanare

Zawartość:

  • pogłębiona symbolika elementów systemu astrologicznego (symbolika społeczna, karmiczna, psychoenergetyczna, etc)
  • medytacyjne (nieracjonalne) techniki poznawania symboli planetarnych,
  • zaawansowana interpretacja horoskopu narodzin (umiejętność oceny siły planet, ważności innych elementów horoskopu, znajdowanie dominanty horoskopu, etc),
  • dodatkowe elementy horoskopu (aspekty małe, Centaury, Lilith, znaczenie deklinacji)
  • elementy astrologii prognostycznej, porównawczej, medycznej, horarnej, elekcyjnej.

Przeznaczenie: dla osób umiejących samodzielnie zinterpretować horoskop narodzin na poziomie podstawowym.
Czas trwania: 24 jednostki lekcyjne (po 45 minut).

[sc:kursastro2 ]