Zlewanie wosku

Jest to zabieg stosowany od stuleci przez zielarki i tzw. szeptunki, ma on na celu uwolnienie od przeżytych w przeszłości traumatycznych wydarzeń, lęków, depresji, natrętnych myśli. Skutecznie przerywa klątwy, wpływy magii, więzi karmiczne i więzy krwi – jeżeli takowe były kiedykolwiek składane. Poprawia samopoczucie i zdrowie (wyprowadza skutecznie z dolegliwości o podłożu emocjonalnym). Oczyszcza nasze związki z rodziną i otoczeniem, uwalnia nas od poczucia winy, zmienia destrukcyjne relacje i negatywne kody (szczególnie te z okresu płodowego). Doprowadza organizm do równowagi i harmonii.

Jest to proces odzyskania własnej MOCY.

Bardzo często w trakcie zlewania wosku można dotrzeć do poprzednich wcieleń i odnaleźć w tych obrazach praźródło wielu niepowodzeń, których zrozumienie i zaakceptowanie prowadzi do uzdrowienia. Zabieg szczególnie warto zastosować po przeżytych wypadkach, rozstaniach, niepowodzeniach, które spowodowały, że nie potrafimy uwolnić się od lęku, bólu czy poczucia doznanej krzywdy.

Wosk można również przelewać w celu rozwiązania jednego konkretnego problemu. W celu skutecznej zmiany wzorców i pogłębienia procesu mogę połączyć zlewanie wosku z terapią regresyjną, podczas której dokładnie zostaje namierzona pierwotna przyczyna problemu. Można wówczas symbolicznie przywołać uczestników konfliktu by poprzez pełne uwolnienie i wybaczenie zamienić to, co nas do tej pory osłabiało w czynnik twórczy i zasilający.

Regres uzdrawia nasz stosunek do przeszłości, pokazując prawdziwe przyczyny, z których nie zadawaliśmy sobie sprawy. Przeważnie bardzo często okazuje się, że praprzyczyny leżą poza zasięgiem naszej świadomości i do ich ujawnienia niezbędne staje się odwołanie do pamięci poprzednich wcieleń, czy historii rodu. Istotne jest tu przyjęcie odpowiedzialności a wszystko, co dzieje się w naszym życiu i zrozumienie, że osoby, które nas tylko pozornie „krzywdzą” stoją jakby w „służbie” abyśmy dostrzegając problem mogli się od niego świadomie i trwale uwolnić.

Zlewanie wosku, to samo uzdrawiający proces uwalniający tzw. karmiczne obciążenia psychiczne i chorobowe niesione po przodkach lub pochodzące z wszelkich przestrzeni, w których Dusza kiedykolwiek zaistniała. Poznałam wiele innych metod terapii i największe zaufanie mam do tej, która będąc metodą radykalną jest wysoko skuteczną i niebywale szybką formą pomocy, uwalnia problemy praktycznie nierozwiązywalne. Już podczas jednej sesji przepracowuje się wiele tematów i zagadnień poprzez oczyszczenie świadomości z fałszywych wyobrażeń na własny temat i negatywnych przekonań dot. relacji z rodziną i innymi ludźmi. Uzdrawia relacje z otoczeniem, ale przede wszystkim z sobą samym. Jest zatem przeznaczony dla osób, które zamiast nieustannie narzekać chcą sobie pomóc, które mają decyzję na rozwój osobisty poprzez pracę nad sobą. Zaczynamy od wybaczenia sobie całej przeszłości po to, abyśmy potrafili autentycznie pokochać siebie, obdarzyć siebie samego uwagą i szacunkiem, dzięki samoakceptacji uwierzyć w swoją wartość, zadbać o swoje potrzeby i być dla siebie najlepszym przyjacielem. Kiedy już to potrafimy, mamy potencjał, aby dzielić się miłością z innymi. Kiedy wreszcie pozwolimy się prowadzić naszej wewnętrznej mądrości, naszemu Wyższemu Ja, zaczynamy żyć w zgodzie ze sobą samym, z innymi ludźmi a w konsekwencji z całym światem, wówczas poszerza się świadomość i postrzeganie rzeczywistości, człowiek zaczyna rozumieć prawa rządzące życiem.

Ten rodzaj pracy jest bardzo obrazowy wręcz fizyczny po to, aby nasza podświadomość zarejestrowała zmianę i zamknięcie starego etapu otwierając się na nową jakość życia. Zawsze stare zużyte przekonania zastępujemy kreatywnie nowymi. Istotny tutaj jest wyraźny udział własny, utrwalający efekty. Cały proces przebiega przy zachowaniu pełnej świadomości bez udziału hipnozy. Zlewanie wosku jest bardzo skuteczne a podczas każdej sesji uwalnia się wiele lęków, problemów, blokad i ograniczeń. Wiele uwolnień następuje samoistnie i nie wchodzimy w ich strukturę, aby niepotrzebnie ich na nowo nie przeżywać. Głębiej zanurzamy się na chwilę wyłącznie w sprawy kluczowe, aby zrozumieć ich prawdziwą istotę i sens w celu trwałej zmiany przekonań. Pracujemy w Świetle, przy pełnej ochronie i boskim prowadzeniu. Na początku procesu zawsze przywołujemy osobiste siły anielskie, opiekunów i przewodników duchowych, którzy często przekazują bardzo cenne wskazówki.

Na zlewanie wosku składają się trzy sesje (ostatnia jest już zasileniem i projekcją przyszłości), podczas każdej sesji trzykrotnie przelewamy w trakcie modlitwy wosk pszczeli.

Sesja trwa około 2 godzin. Cena: 300 zł

Arletta Sadowska

%d bloggers like this: