Zmiana losu – transformacja – zmiana Portretu Numerologicznego

Możliwość zmiany losu jest największą, moim zdaniem, zaletą systemu Numerologicznego, opracowanego przez Gladys Lobos. Metod analizy osobowości i prognozy losu mamy obecnie wokół siebie wiele i każdy może wybrać najbliższą Duszy metodę wniknięcia w głąb siebie i poznania odpowiedzi na pytanie, kim jestem i co ja tu robię? Natomiast, niewiele narzędzi z dziedziny ezoteryki stwarza możliwość zmiany przyszłości. Znacząca jest tu, zatem rola numerologii, dająca możliwość korekty losu, uzupełniania tych cech, których brak powoduje nasze niewłaściwe reakcje, lęki, kompleksy a co za tym idzie, trudności w osiąganiu celów i brak radości życia. Zmiana polega na dodaniu odpowiednio dobranych imion tworzących nową kombinację wnętrza i zewnętrza, wpływa, zatem także na cele życiowe i potencjał. Koryguje się w ten sposób bardzo wyniszczające i fatalne w skutkach kombinacje niosące nieustanną depresję, problemy zdrowotne, niemożność spełnienia uczuciowego itp… Często jednak proszą o zmianę osoby o pięknych kombinacjach, np. o kombinacji artystycznej, duchowej, biznesowej, czy kombinacji szczęścia. Zmiana polega wówczas na takim doborze imion, aby został uzupełniony jedynie potencjał przy zachowaniu tej samej – korzystnej kombinacji, w taki sposób, aby można było w pełni tę kombinację wykorzystać i się nią cieszyć. Gdyż sama kombinacja może się okazać jedynie możliwością, której przy niskim potencjale (towarzyszącym zawsze małej ilości imion i nazwisk lub krótkich imionach) nie można zrealizować. Kolejnym elementem zmiany są podpisów, gdyż niewłaściwie dobrane bardzo często komplikują nam życie. Mogą przyciągać wypadki, powodować straty, czynić nas samotnymi. O tym, co w Portrecie należy zmienić decyduje zawsze wnikliwa, indywidualna analiza. Jedno jest niezmienne – Droga Życia, czyli data urodzenia, resztę, dobiera się w sposób, który będzie wspierał nasze naturalne talenty i pomagał w realizacji nadrzędnych celów, czy to przez wzmocnienie przebojowości i siły kreacji, czy lekkie utemperowanie nadmiaru emocji, lub też wyprowadzenie z lęków, kompleksów i depresji – chociażby poprzez częste używanie podpisu, którego wibracja wzmacnia wiarę w siebie, pomaga postrzegać świat bardziej optymistycznie, co z kolei buduje radość życia i znacząco podnosi jego jakość.

Zatem w obliczu przemian planetarnych, kiedy schodzą na Ziemię nowe, silne energie, kiedy otwiera się przed nami świadomość Świata i nas samych, zmiana Portretu Numerologicznego pozwala nam uświadomić sobie głęboki sens naszego życia, abyśmy transformując nasze ograniczenia oraz niedoskonałości w mądrość i moc umieli podążać za tą ewolucją.

Uzupełnienie potencjału życiowego dzięki odkryciu imion Duszy czyni nas gotowymi powrócić na ścieżkę własnego przeznaczenia aby wypełnić misję, którą nasza Dusza podjęła przed obecnym wcieleniem.

Dostrajając się do częstotliwości Źródła aktywujemy w sobie (dzięki dopełnieniu wibracji liczbowych zawartych w nowych imionach) uśpione dotąd talenty i walory osobowości.

W celu wykonania analizy lub zmiany Portretu Numerologicznego niezbędne są następujące dane:

  • data urodzenia
  • wszystkie imiona (także z chrztu i bierzmowania) oraz nazwiska i pseudonimy
  • wszystkie litery występujące w używanych podpisach i parafkach.

Zmiany Portretu wykonuję także korespondencyjnie.

Całkowity koszt zmiany portretu numerologicznego wynosi 800 zł – w tym zawarta jest analiza osobowości (w cenie 200 zł), oraz zmiana wibracji podpisów (w cenie 100 zł), a przede wszystkim uzupełnienie potencjału energetycznego poprzez zmianę losu i kombinacji życiowej wraz ze sczytaniem imion Duszy .

Opis zawiera ok. 50 stron wydruku komputerowego.
Arletta Sadowska