Zmiana losu

Możliwość zmiany losu jest największą, moim zdaniem, zaletą systemu Numerologicznego, opracowanego przez Gladys Lobos. Metod analizy osobowości i prognozy losu mamy obecnie wokół siebie wiele i każdy może wybrać najbliższą Duszy metodę wniknięcia w głąb siebie i poznania odpowiedzi na pytanie, kim jestem i co ja tu robię? Natomiast, niewiele narzędzi z dziedziny ezoteryki stwarza możliwość zmiany przyszłości. Znacząca jest tu, zatem rola numerologii, dająca możliwość korekty losu, uzupełniania tych cech, których brak powoduje nasze niewłaściwe reakcje, lęki, kompleksy a co za tym idzie, trudności w osiąganiu celów i brak radości życia. Zmiana polega na dodaniu odpowiednio dobranych imion tworzących nową kombinację wnętrza i zewnętrza, wpływa, zatem także na cele życiowe i potencjał. Koryguje się w ten sposób bardzo wyniszczające i fatalne w skutkach kombinacje niosące nieustanną depresję, problemy zdrowotne, niemożność spełnienia uczuciowego itp… Często jednak proszą o zmianę osoby o pięknych kombinacjach, np. o kombinacji artystycznej, duchowej, biznesowej, czy kombinacji szczęścia. Zmiana polega wówczas na takim doborze imion, aby został uzupełniony jedynie potencjał przy zachowaniu tej samej – korzystnej kombinacji, w taki sposób, aby można było w pełni tę kombinację wykorzystać i się nią cieszyć. Gdyż sama kombinacja może się okazać jedynie możliwością, której przy niskim potencjale (towarzyszącym zawsze małej ilości imion i nazwisk lub krótkich imionach) nie można zrealizować. Kolejnym elementem zmiany są podpisów, gdyż niewłaściwie dobrane bardzo często komplikują nam życie. Mogą przyciągać wypadki, powodować straty, czynić nas samotnymi. O tym, co w Portrecie należy zmienić decyduje zawsze wnikliwa, indywidualna analiza. Jedno jest niezmienne – Droga Życia, czyli data urodzenia, resztę, dobiera się w sposób, który będzie wspierał nasze naturalne talenty i pomagał w realizacji nadrzędnych celów, czy to przez wzmocnienie przebojowości i siły kreacji, czy lekkie utemperowanie nadmiaru emocji, lub też wyprowadzenie z lęków, kompleksów i depresji – chociażby poprzez częste używanie podpisu, którego wibracja wzmacnia wiarę w siebie, pomaga postrzegać świat bardziej optymistycznie, co z kolei buduje radość życia i znacząco podnosi jego jakość.

Zatem w obliczu przemian planetarnych, kiedy schodzą na Ziemię nowe, silne energie, kiedy otwiera się przed nami świadomość Świata i nas samych, zmiana Portretu Numerologicznego pozwala nam uświadomić sobie głęboki sens naszego życia, abyśmy transformując nasze ograniczenia oraz niedoskonałości w mądrość i moc umieli podążać za tą ewolucją.

W celu wykonania zmiany Portretu Numerologicznego niezbędne są następujące dane:

  • data urodzenia
  • wszystkie imiona (także z chrztu i bierzmowania) oraz nazwiska i pseudonimy
  • wszystkie litery występujące w używanych podpisach i parafkach.

Zmiany Portretu wykonuję także korespondencyjnie.

Całkowity koszt zmiany portretu numerologicznego 500 zł – w tym zawarta jest analiza osobowości (w cenie 150 zł), oraz zmiana wibracji podpisów (w cenie 50 zł) . Opis zawiera ok. 50 stron wydruku komputerowego.
Arletta Sadowska

%d bloggers like this: