Analiza osobowości

Nikt nie jest jedną liczbą, aby nakreślić pełen obraz człowieka należy poddać analizie pełną datę urodzenia, wszystkie imiona i nazwiska oraz używane podpisy. Podobnie jak w astrologii obraz byłby powierzchowny, gdybyśmy pod uwagę wzięli jedynie znak zodiaku nie uwzględniając położenia planet w poszczególnych domach, ascendentów itd.

 

Elementy składowe Portretu, to:

 

 • DROGA ŻYCIA, utworzona z daty urodzenia, stanowi trzon naszej osobowości, określa cechy charakteru, wady i zalety, jakie dusza wybrała na tę ziemską wędrówkę. Prawdopodobnie całkowicie świadomie wybieramy datę przyjścia na świat, aby zrealizować podjęte przed wcieleniem zadania, dysponując arsenałem talentów i zachowań zakodowanych w liczbie narodzin.

 • KOMBINACJA

 • WIBRACJA WEWNĘTRZNA, to suma samogłosek tworzących wszystkie nasze imiona i nazwiska (wraz z imieniem z chrztu i bierzmowania). Informuje nas ona o ukrytych zdolnościach, możliwościach, potrzebach. Są to najbardziej intymne aspekty naszej osobowości, cechy charakteru nie widoczne dla osób, które nas dobrze nie znają. Ta cyfra kreuje naszą wrażliwość, głębię przeżyć i sposób postrzegania świata a także sposób budowania relacji.

 • WIBRACJA ZEWNĘTRZNA jest sumą spółgłosek zawartych w imionach i nazwiskach. Decyduje ona o tym, jak nas postrzegają ludzie w pierwszym kontakcie. To takie powierzchowne spojrzenie, bardzo często mylne, szczególnie wtedy, gdy istnieje dysharmonia między wibracją wewnętrzną i zewnętrzną lub, gdy obie liczby są przyblokowane. Wtedy człowiek ma wrażenie, że ludzie go nie rozumieją, nie potrafi się zaprezentować takim, jakim jest naprawdę albo chroniąc swoją wrażliwość pokazuje się światu zupełnie inaczej.

 • CELE ŻYCIOWE są wynikiem sumy powyższych wibracji. Decydują one o naszych potrzebach, marzeniach i planach. Informują o tym, co jest dla nas w życiu najważniejsze, stanowią o systemie wartości, którym się kierujemy osiągając cele, a o tym, czy osiągnięcie celów leży w zasięgu naszych możliwości decyduje wzajemna korelacja trzech powyższych liczb.

 • POTENCJAŁ służy analizie proporcji występowania poszczególnych liczb zakodowanych w alfabecie tworzącym imiona i nazwiska. Istnieją optymalne normy częstotliwości występowania poszczególnych liczb, a każdy nadmiar lub niedobór niesie konkretną informację o człowieku i świadczy albo o nadmiernie rozwiniętych cechach osobowości, albo o zahamowaniach, kompleksach dotyczących poszczególnych dziedzin życia, czasem też o braku pewnych cech, czy umiejętności społecznych.

 • WIBRACJA PODPISÓW, czyli suma cyfr występujących we wszystkich podpisach używanych zarówno w życiu prywatnym, jak i zawodowym niesie dodatkowe informacje o temperamencie i możliwościach.

 • PRZEZNACZENIE, jako suma wibracji podpisów i drogi życia informuje nas o tym, co autentycznie dzieje się w naszym życiu, niezależnie od tego, czy jest to zgodne z naszymi marzeniami, czy nie.

W celu wykonania analizy osobowości niezbędne są następujące dane:

 

 • data urodzenia
 • wszystkie imiona (także z chrztu i bierzmowania) oraz nazwiska i pseudonimy
 • wszystkie litery występujące w używanych podpisach i parafkach.

Analizę osobowości wykonuję także korespondencyjnie. Koszt 150 zł
Opis zawiera ok. 20 stron wydruku komputerowego.
Arletta Sadowska