Kabała Mistyczna – Droga Ku Światłu

 

W programie:

1)Kabała – definicja pojęcia
2)Kabalistyczna wizja świata
a/ emanacja Bożej Istoty
b/ akt cim-cum
c/ ekspansja Światła
d/ Drzewo Życia
– kosmos aciluth
– kosmos briah
– kosmos jecira
– kosmos assija
d/ Ha Szem – mistyka Świętego Imienia
e/ moc Słowa – symbolika hebrajskich liter
f/ człowiek jako obraz i podobieństwo Boga
g/ Światło i Mrok – trzy fazy kosmicznej katastrofy
– szewirat-ha-kelim
– „bunt” aniołów
– „grzech” Adama
f/ teszuwa – powrót do Boga
g/ Tora niebiańska i Tora ziemska
3)Historia kabały i jej rodzaje
a/ szkoły Bereszith i Merkabah
b/ kabała Sefer Jecirah
c/ okres kształtowania się Sefer Zohar
d/ kabała chasidim
e/ kabała magiczna
f/ kabała luriańska
g/ kabała okultystyczna i hermetyczna
4) Kabała Chasidim – mistyczna droga ku Światłu
a/ duchowy wymiar Dziesięciu Przykazań
b/ teszuwa jako skrucha serca
c/ kabalistyczna modlitwa
d) droga Dziewięciu Bram i Dziesięciu Stopni wznoszenia ku Światłu
5)   Zajęcia praktyczne ( modlitwa kabalistyczna, budowanie kręgu Światła )

Uczestnicy kursu otrzymują bezpłatnie materiały niezbędne do udziału w zajęciach