Karty Osho Zen

OSHO ZEN TAROT

To przestrzeń na pytania i odpowiedzi niosące PRZEMIANĘ.
Niepowtarzalne wzornictwo kart i powiązanie tradycyjnego tarota z rozwojem duchowym człowieka nadają Zen Tarotowi zupełnie nowy wymiar, głębię niespotykaną w innych taliach tarota. Arkana wielkie i cztery żywioły arkan małych wzbogacone o kartę Mistrza symbolizującą wyjście poza wszelkie ograniczenia.

Karty odzwierciedlającą daną chwilę, ukazującą to, co jest tu i teraz, bez osądzania czy porównywania. Przesłaniu każdej karty towarzyszą przypowieści Zen umiejętnie łączące terapię Zachodu i duchowe nauki Wschodu, głównie dzięki temu, że jako jedne z nielicznych – potrafią połączyć mistyczne widzenie świata z pragmatyzmem codziennego życia.
Uczą one nie oceniać, nie ingerować w innych ludzi, żyć w zgodzie ze sobą poprzez rzucenie światła na przekonania i postawy, które nie pozwalają nam być sobą w pełni. Pokazują, że naszym podstawowym obowiązkiem jest życie w poczuciu szczęścia. Wraz z Osho życie staje się radością, świętowaniem, gdy wszystkie nasze potencjały zaczynają rozkwitać.

Karty najlepiej służą osobom rozwijającym swą duchowość, dojrzałym do konfrontacji ze sferą własnego cienia, tej negatywnej strony osobowości, na którą głównie składają się wyparte bądź nieuświadomione kompleksy. Nasza osobowość często na płaszczyźnie świadomej, broni się ze wszystkich sił przed tego rodzaju treściami i chętnie przenosi je jako projekcje na drugiego człowieka. Warto to zdemaskować, aby wyjść poza ograniczenia ego i wzrastać w czystości serca.
Karty Osho są, zatem doskonałym środkiem do samopoznania, świadomego pozbywania się wad charakteru, blokad i destrukcyjnych wzorców. Ich moralna i psychologiczna głębia prowadzi nas w procesie rozwoju na wyżyny człowieczeństwa.

Osho umożliwia zrozumienie podłoża, na którym rodzą się emocje, uczy konstruktywnych zachowań, a także utrzymania pewności siebie i równowagi w obliczu nieuniknionych życiowych wzlotów i upadków. Szczególnie zaś pomaga odkryć:

  • jaki wpływ na nasze życie wywiera strach, złość oraz zazdrość
  • w jaki sposób używa się emocji – takich jak poczucie winy, brak poczucia bezpieczeństwa i lęk – do manipulowania
  • jak się uwolnić spod kontroli strachu
  • jak możemy wyzbyć się niezdrowych sposobów reagowania na silne emocje
  • jak możemy przekształcić destrukcyjne emocje w twórczą energię
  • jak społeczeństwo i kultura wpływają na indywidualny styl przeżywania i wyrażania emocji
  • jakie siły nas prowadzą, czego pragnie Dusza

Unikalne podejście do ludzkiego umysłu i serca, jakim posługuje się Osho, wykracza daleko poza konwencjonalną psychologię. Uczy on pełnego doświadczania uczuć i twórczego ich wykorzystania.

Najchętniej wybieram te karty aby spojrzeć na klienta i jego los z najwyższej duchowej perspektywy. Te karty pięknie pokazują strefę naszego cienia, która rozpuszcza się kiedy ją dojrzale przyjmiemy oraz Światło, które nas prowadzi.

Arletta SADOWSKA
Czas trwania konsultacji ok 40 min., cena 80 zł