Konsultacje Feng-Shui

FENG SHUI to sztuka życia w harmonii z otaczającą nas przestrzenią i takiego jej kształtowania w sposób w pełni świadomy, by wspomagała nasze szczęście i pozwoliła nam doświadczyć wszelkiego powodzenia, jakie można osiągnąć na Ziemi.

Feng Shui w dosłownym tłumaczeniu to „wiatr i woda”, czyli podstawowe siły, które kształtują teren i mają wpływ na powodzenie człowieka.

Według Chińczyków Feng Shui jest i sztuką, i nauką zajmującą się harmonizowaniem przemieszczającej i skupiającej się energii. Analizuje ona powiązania pomiędzy obserwacjami astronomicznymi, rytmami życia na ziemi w danym czasie, a przestrzenią i zamieszkującym ją człowiekiem.

Dzięki zastosowaniu zasad Feng Shui możemy w prosty sposób określić potencjał i ograniczenia danego miejsca w interesującym nas czasie ( przeszłości, teraźniejszości i przyszłości).

Ludzie stosujący jej zasady przy budowie domów, wyborze i urządzaniu mieszkań oraz organizujący miejsce pracy – mogą w pełni korzystać z dobrodziejstw, jakie niesie życie.

Feng Shui bada zależności, jakie występują pomiędzy człowiekiem – jego otoczeniem, w jakim żyje i pracuje – i czasem. Konsultant Feng Shui badając teren i miejsce przebywania człowieka, poddaje ocenie przepływ energii Qi na tym terenie i analizuje, jaki ta energia ma wpływ na mieszkańców. Siły wiążące się z danym terenem mogą pozostawać w harmonii lub w chaosie. Ma to duży wpływ na nasze zdrowie i relacje międzyludzkie. Jeżeli przepływ energii Qi jest zablokowany to wówczas może nadejść niepowodzenie.
Ekspert Feng Shui może ustalić źródła niekorzystnych wpływów w istniejących i planowanych budowlach i zaproponować sposoby złagodzenia niepowodzenia.

Należy pamiętać, że dotrzymanie wskazówek Feng Shui sprzyja zdrowemu i szczęśliwemu życiu, lecz nie zagwarantuje w stu procentach zdrowia, szczęścia i powodzenia. To zależy także od naszego własnego postępowania. Chińczycy wierzą, że jeżeli będziemy działali w zgodzie z prawami wszechświata, wówczas będzie nam sprzyjać powodzenie.
Feng Shui nie jest religią. Jest systemem opartym na uważnej obserwacji sił niebiańskich (czas) i ziemskich (otaczająca nas przestrzeń) oraz sposobu oddziaływania ich energii Qi. Feng Shui to generalnie sztuka życia w harmonii z otaczającymi siłami natury.

Ponieważ coraz bardziej cenimy sobie życie w harmonii, zdajemy sobie sprawę jak jej brak wpływa na nasze życie i pracę. Doceniając to zdajemy sobie sprawę, że wybierając miejsce, w którym pracujemy lub mieszkamy powinniśmy dołożyć wszelkich starań, aby nie było ono przypadkowe.

Dlatego tak ważne staje się zastosowanie zasad Feng Shui w naszym życiu.

Na czym polegają konsultacje

Konsultacja Feng Shui polega na analizie siedziby człowieka ( domu, mieszkania, firmy, biura) pod kątem, jaki jest potrzebny danej osobie. Pomaga określić potencjał badanego miejsca w chwili obecnej i w przyszłości.

Celem konsultacji może być także zapobieganie występującym niekorzystnym sytuacjom i problemom oraz usuwanie przyczyn problemów już istniejących – zarówno w życiu prywatnym, jak i zawodowym.

Poważne, profesjonalne konsultacje nie są przeprowadzone wyłącznie drogą telefoniczną, drogą e-mail lub tylko na podstawie planu mieszkania lub biura. Pełna konsultacja zawsze wymaga obecności konsultanta w konsultowanym miejscu i zbadania wielu dodatkowych czynników.

Aby przeprowadzić właściwą konsultację Feng Shui m.in. sprawdza się tablice astrologiczne dla mieszkańców domu, oblicza ich osobiste trygramy i określa, do jakich grup należą (wschodniej czy zachodniej).

Przy użyciu Bagua eksperci Feneg Shui określają najkorzystniejsze i najmniej korzystne kierunki i miejsca dla danej osoby, tworzą wykres Wędrujących Gwiazd lub Dziewięciu Pałaców.

W czasie konsultacji dokładnie badamy:

  • otoczenie domu ( sprawdzamy jaki jest otaczający teren, sąsiadujące budynki, drogi, rzeki, drzewa.)
  • główne wejście (lokalizację drzwi i kierunek na jaki wychodzą, dokonuje się tu pomiarów kompasem luo pan)
  • lokalizację kuchni i ustawienie kuchenki
  • lokalizację głównej sypialni i ustawienie łóżka (a w firmie: gabinety dyrektorów, salę konferencyjną, pomieszczenia księgowości i finansów)
  • lokalizację łazienek i toalet
  • rozkład pomieszczeń i ich funkcje czyli tzw. dystrybucję Qi

Potrzebne dane do konsultacji mieszkania, domu lub firmy, to:

  • plany badanego mieszkania, domu/ biura i otaczającego terenu
  • daty urodzenia mieszkańców/ wspólników, pracowników
  • wstępne informacje na temat problemów i oczekiwań związanych z konsultacją

W zależności od potrzeb klienta i celu konsultacji możliwa jest dodatkowa współpraca grafika (projektowanie m.in. logo i innych znaków graficznych według zasad feng shui), dekoratora wnętrz, projektanta ogrodów i radiestety.

W swojej analizie konsultant zajmuje się znalezieniem, zanalizowaniem i usunięciem przyczyn ewentualnych zagrożeń, jakie mogą wystąpić na danym terenie i w określonych pomieszczeniach. Konsultant na kolejnym spotkaniu przekazuje swoje analizy na piśmie i wspólnie z klientem omawia proponowane zalecenia.

Arletta SADOWSKA
Cena konsultacji uzgadniana jest indywidualnie