Kosmografia światów subtelnych

Kurs dwudniowy, 18 godzin lekcyjnych
.
W programie:

1/ wprowadzenie: typologia światów mitycznych i subtelnych
2/ światy subtelne w alchemii, kabale, szamanizmie i w innych tradycjach duchowych
3/  struktura światów mitycznych i subtelnych ( „budowa” astralu )
4/  inicjacyjne aspekty szamańskiej podróży przez światy subtelne
5/  natura, hierarchie i rodzaje bytów astralnych
6/  „miejsce mocy” jako materialne odzwierciedlenie światów subtelnych
7/ metody odczytywania przesłań „miejsc mocy”
8)/typologia „miejsc mocy” ( miejsca „zamknięte” i miejsca „otwarte” )
9/ inicjacyjne aspekty pielgrzymowania do świętych miejsc oraz „miejsc mocy”
10/ zajęcia praktyczne (inicjacyjne aspekty podróży po krainach światów subtelnych )