Mandala duszy – Droga wojownika Światła

Mandala duszy – Droga wojownika Światła - Warsztat - Jan Witold Suliga - Centrum ARLI, Wrocław - Czytankowa 13, tel. +48. 601 448 098

Mandala duszy – Droga wojownika Światła

Prowadzenie: dr Jan Witold Suliga

 

TO UNIKALNY KURS ROZUMIENIA SIEBIE I SWEGO LOSU, PORZĄDKOWANIA WŁASNEGO WNĘTRZA, DUCHOWEGO SAMOROZWOJU. Jan Witold Suliga, dr etnografii, antropolog kultury, doktorant Ranchi University, Bihar, India, doskonały znawca Tarota i autor książek o Tarocie dysponujący przebogatą wiedzą ezoteryczną, opracował ten kurs w odpowiedzi na życzenie słuchaczy jego kursów, którzy często pytają, jak pracować nad wewnętrznym rozwojem.

J. W. Suliga prezentuje swój nowy kurs następująco:

Mandala (sanskr. मण्डल maṇḍala; chiń. mantuluo; kore. mandara; jap. mandara) – koło, krąg, to najstarszy symbol religijny ludzkości będący połączeniem kwadratu lub krzyża wpisanego w koło. Obie te figury spaja punkt centralny, który jest zarówno początkiem, jak i końcem układu będącego prastarym, archetypowym symbolem całości i pełni, używanym na całym świecie. Jako symbol integracji człowieka z kosmosem, bogami i samym sobą mandala ma trzy, podstawowe wymiary: makrokosmiczny (obraz świata odbitego w ludzkiej psychice), mikrokosmiczny (obraz ludzkiej jaźni) i społeczny (obraz ukazujący relację człowieka z innymi ludźmi – rodziną, rodem, plemieniem, narodem). Mandala ukazuje wszystkie te obszary rzeczywistości jako przejaw procesu zmian poddanego: 1/ prawu przyczyny i skutku; 2/ prawu cykliczności i 3/ prawu dziedziczenia oraz przekazywania wzorców dalszym pokoleniom. Proces ten dotyka każdego człowieka, jest formą jego duchowej i życiowej inicjacji. Ludzie dawnych kultur byli tego w pełni świadomi, dlatego każdy etap ich życia wiązał się z jakimś aktem rytualno-inicjacyjnym. Zabiegi te służyły integracji różnych aspektów ludzkiej jaźni, której siłą stawał się zakorzeniony w zbiorowej nieświadomości i w podświadomości każdego człowieka archetyp mandali.

Człowiek współczesny nie dysponuje już takim narzędziem, a jego wewnętrzna mandala uległa destrukcyjnemu przeistoczeniu. Żyje w świecie chaosu i chaos ten w sobie utwierdza, dziwiąc się jednocześnie, czemu jego zewnętrzny i wewnętrzny świat rozpada się na kawałki. Zadaniem kursu i warsztatu „Mandala duszy – droga wojownika Światła” jest przywrócenie utraconego ładu i spożytkowanie zakodowanej w tym archetypowym diagramie wiedzy do osiągnięcia stanu wewnętrznej równowagi i uświadomienia swojej roli jako człowieka odpowiedzialnego za swój ród, swoją rodzinę, a przede wszystkim za samego siebie.

[sc:mandaladuszy ]