Związki w pełni – Autentyczność w związkach.

  Związki w pełni

Autentyczność w związkach.

Częstą przeszkodą w tworzeniu harmonijnych i długotrwałych związków partnerskich są fałszywe wzorce kobiecości i męskości. Stają się one naszymi jawnymi lub ukrytymi przekonaniami o sobie samym.
Demaskując je i odrzucając możemy dotrzeć do naszych naturalnych cech „Świętej kobiecości” i „Świętej męskości”, które każdy nosi w sobie. Są to nasze wewnętrzne atrybuty, nasza prawdziwa twarz. Te atrybuty zostały zasłonięte przez maski i zablokowane przez fałszywe obrazy narzucane przez rodzinę, obyczaj, społeczeństwo, kulturę i religię. W ten sposób nasz obraz tożsamości płciowej podobnie jak obraz związku partnerskiego został nam narzucony z zewnątrz. Podobnie narzuca się nam role bycia kobietą i mężczyzną co pozbawia nas autentyczności. Kopiujemy matrixowe wzorce zatracając siebie. Kiedy rozpoznajemy, że nawet w tak indywidualnej a nawet intymnej sferze jaką jest partnerstwo odtwarzamy obcy wzór i kiedy decydujemy się na odrzucenie go aby realizować siebie zaczynamy tworzyć niepowtarzalne, nasze, autentyczne związki.

„KREACJA A ZWIĄZKI PARTNERSKIE”

Związki partnerskie, które często są przyczyną największych życiowych rozczarowań i bólu emocjonalnego mogą dawać trwałe szczęście, radość oraz spełnienie dla obojga partnerów. Tak jak cudownym owocem związku jest dziecko podobnie pradawna tajemnica Hieros Gamos pokazuje, że harmonijny związek rodzi inne, niezwykłe owoce: owoce szczęścia, obfitości i radości. Prokreacja jest jednym z niezwykłych darów, który ma o wiele szerszy kontekst i znaczenie i łączy się z tajemnicą kreowania rzeczywistości. Moc kreacji tkwi w każdym z nas ale połączenie dwóch mocy kobiety i mężczyzny w harmonijnej jedności jest potężnym narzędziem kreacji, dzięki której para stwarza świat, w którym odnajduje siebie i swoje szczęście.

Co odbiera nam tą wielką moc stwarzania?
Na pewno ukryte kody, które aktywują się nie tylko w momencie fizycznego połączenia kobiety i mężczyzny ale w bardzo wielu momentach tworzących codzienne relacje między kobietami i mężczyznami. Pradawna mądrość starożytnych mówi, że tylko od nas zależy czy spotkanie tych dwóch energii męskiej i żeńskiej jest „święte” i kreuje życie, czy „demoniczne”, które kreuje energetyczną śmierć.

Czy oprócz jawnych postaw i wzorów zachowań, które określają jakość codziennych relacji istnieje coś co jest głęboko ukryte?

Czy kreacja jest związana z naszym jawnym i ukrytym stosunkiem do swojej własnej płciowości? (jak pojmujemy własną kobiecość, czy własną męskość) i w jak dużym stopniu determinują ją nasze wyobrażenia, oczekiwania i wzorce dotyczące przeciwstawnej płci?

Czy to co nazywa się wzorcem, kodem, archetypem jest zakorzenione w umyśle? Czy o wiele, wiele głębiej?

Cykliczne, co miesięczne zajęcia we Wrocławiu będą się odbywały raz w miesiącu, w niedzielę, w godzinach: 10:00 – 18:00.

Koszt udziału w zajęciach zwieńczonych przecudną medytacją – wewnętrzną podróżą wynosi 180 zł.
Zapewniamy przerwy kawowe i słodki poczęstunek 🙂

Marek Taran
Z wykształcenia jestem socjologiem, pedagogiem i religioznawcą.
Jednocześnie ze studiowaniem socjologii moje zainteresowania poznawcze i naukowe zaczęły oscylować wokół psychologii. Szczególnie interesowały mnie i interesują wszelkie zagadnienia związane z głęboko pojętą naturą ludzką, a zwłaszcza z czynnikami wpływającymi na to jacy jesteśmy i jacy możemy być oraz z odkrywaniem niezwykłych możliwości jakie drzemią w każdym z nas. Oprócz szukania odpowiedzi na powyższe zagadnienia w wiedzy typowo akademickiej sięgnąłem do bogatej tradycji wielkich kultur i systemów filozoficzno-religijnych. Przez ponad 30 lat badam i studiuję wiedzę przekazaną nam przez dawne systemy filozoficzne, religijne, hermetyczne i ezoteryczne. Celem moich poszukiwań jest połączenie rozumu i intuicji. Dlatego też inspirują mnie zarówno odkrycia fizyki kwantowej jak i tajemne przesłanie „świętych” ksiąg. Oprócz tego zajmuję się symbolicznym przekazem zawartym w mitach, legendach i baśniach wszystkich kultur.

Ważną częścią mojej pracy jest prowadzenie warsztatów psychologicznych, na których ludzie mają okazję zetknąć się z głębokimi pokładami swojej osobowości, a dzięki temu uwolnić się od głęboko zakorzenionych blokad, urazów i traumatycznych przeżyć. Uzdrawia ich to fizycznie i psychicznie, polepsza relacje i związki międzyludzkie oraz pomaga w odnalezieniu celu i sensu życia. Przykładowe zajęcia to m.in.:

psychologia głębi – odkrywanie tajemnic podświadomości
psychosomatyka – uzdrawianie ciała poprzez dotarcie do głęboko ukrytych przyczyn choroby
praca z wzorcami rodziny – uzdrawianie relacji partnerskich
kobiecość w pełni
związki w pełni
Zajmuję się też terapiami indywidualnymi z wykorzystaniem najbardziej efektywnych metod pracy z podświadomością (m.in. praca ze snami, psychosomatyka, techniki projekcyjne, regresja niehipnotyczna).